Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Hausers Grupp OÜ (edaspidi Hausers) klientide privaatsust. Toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme isiku e-aadressi, mille isik on andnud vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga.

Isikuandmeid kasutame ainult klientidele parimate pakkumiste jagamiseks.

Hausers ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga.

Hausers kasutab oma veebilehel hausers.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajatele. Küpsised aitavad muuta kodulehe info kasutajale paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste liikumist meie veebis.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab.

Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Loe küpsistest täpsemalt www.aki.ee/et/kupsised.

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Oma e-aadressi edastades ning Hausersi veebi kasutama asudes olete tutvunud ja nõustunud nende põhimõtetega. Hausers jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta. Kõikide küsimuste korral palume võtta ühendust e-aadressil hausers@hausers.ee

Kontakt
HAUSERS GRUPP OÜ

+372 611 90 82 hausers@hausers.ee
Kentmanni põik 8b, 10116 Tallinn, Estonia